Shades of Nature

De Almeerse Wolunie op de Floriade

De inrichting van de kavel

Toen architect Gert-Jan de Jong het paviljoen tekende, deed hij meteen een voorstel voor de inrichting van de kavel. Dat was een aardig begin, dat in overleg met de Wolunie verder is ingevuld door tuinarchitect Jarno Lippets. Midden op de kavel komt het paviljoen dat inmiddels Shades of Nature heet. Daaromheen gebogen paden, een vijver, vaste planten in de kleuren van de verfstoffenpottenwand, gras en randen met wilde bloemen.

Dat komt er allemaal niet vanzelf en ons budget laat niet toe dat we álle inrichtingswerkzaamheden uitbesteden.

We hebben de afgelopen weken eerst met piketpaaltjes aangegeven waar de betonplaten moesten komen te liggen, en toen die er lagen zijn de paden uitgezet. Best een klusje, om die van een A4-tje op de kavel over te brengen. Het klusje werd geklaard met 200 bamboestokjes en spuitbussen krijtverf. Omdat de Floriadebestrating niet helemaal overeenkwam met wat we verwacht hadden – en wat dus op de tekening stond – zijn ter plekke nog aanpassingen gedaan.

Het graven van de paden was werk voor Kwantgarden. Alle uitgegraven grond wordt gebruikt voor een lichte glooiing in het grasveld. Kwantgarden stortte ook het halfverhardingsmateriaal – en een paar mensen hebben staan harken om het netjes over de paden te verdelen.

Even rust? Welnee. Nu de paden er waren, was ook te zien waar de bloemperken kwamen. En daar moesten planten in.

De Almeerse Wolunie prijst zichzelf zeer gelukkig met vrijwilligers die voor ons de Verfplantenakker onderhouden en die ook nog eens bereid zijn om zich voor het Floriadeproject in te zetten. (Even tussendoor aan die vrijwilligers: we zouden eigenlijk bij elk geoogst bloemetje moeten vertellen hoe blij we zijn met al het werk dat jullie voor ons doen. We vinden het even fantastisch dat jullie ook enthousiast meewerken aan Shades of Nature.)

De bloemperken werden vrijgemaakt van onkruid en geëgaliseerd en er werden 750 planten en bollen ingezet. (Fun fact: op de dag dat de planten werden geleverd, was autoverkeer op het Floriadeterrein wegens asfalteringswerkzaamheden niet mogelijk; heel veel kruiwagentochtjes waren nodig om het materiaal netjes over te brengen.)

De rest van het terrein is gefreesd, met de onvolprezen bamboestokjes zijn de grasvelden en bloemenstroken gemarkeerd. De grasvelden zijn – jawel, opnieuw door vrijwilligers van de Verfplantenakker – egaal geharkt en ingezaaid. Pas als de bouwvergunning definitief rond is kan er aan de vijver en het deel rond het paviljoen gewerkt worden. De bloemenranden worden in het voorjaar ingezaaid. Maar stilzitten doen we niet: we gaan regelmatig schoffelen en het gras de grond uitkijken.

Meer productiedagen gepland

De productie voor Shades of Nature is nogal omvangrijk. Op dit moment ligt de focus op het vilten van de binnenachterwand – wat niet betekent dat er op productiedagen niets anders gedaan kan worden, zoals het knippen van repen textiel voor de achterbuitenwand.

Eind november hopen we de vilten delen af te hebben. We hebben nu alle dagen die we daarvoor nodig denken te hebben gepland. Het gaat om:

  • 12 september
  • 26 september (GAAT NIET DOOR)
  • 3 oktober
  • 17 oktober
  • 24 oktober
  • 30 oktober (zaterdag)
  • 6 november (zaterdag)
  • 21 november
  • en 28 november.

We starten om 10:00. Wanneer we precies klaar zijn hangt van een boel factoren af – de belangrijkste is wel het aantal helpende handen. Meestal proberen we rond 16:00 wel af te ronden.

Laat je – voor het overzicht – via secretaris@almeersewolunie.nl even weten wanneer je van plan bent te komen?

De basis ligt

Zo bestaat het werk aan Shades of Nature uit praten, organiseren, overleggen en vilten (en nog een heleboel meer), zo zijn er serieuze voorbereidende werkzaamheden met echte machines nodig om te zorgen dat er komend voorjaar daadwerkelijk een mooi aangelegde tuin met een spannend paviljoen te zien is.

De betonplaten die eerder waren gebracht, werden vandaag op een bedje van zand neergevlijd, om volgend jaar het paviljoen te kunnen dragen.

De volgende stappen zijn het uitzetten en graven van de paden en het inzaaien van het grasveld.

Overigens: als je op de Floriade Preview in de kabelbaan stapt, kun je de kavel mooi zien liggen en de werkzaamheden op de voet volgen. Het terrein zelf is helaas niet te bezoeken, ook niet tijdens de Preview.

Klaar voor de ondergrond

Bij de realisatie van Shades of Nature doet de Wolunie haar uiterste best om materialen te gebruiken die zo min mogelijk schade aanbrengen aan natuur en milieu. We proberen in onze keuzes ‘duurzaamheid’ leidend te laten zijn.

Op 23 augustus bracht New Horizon de betonplaten die de ondergrond van het paviljoen zullen gaan vormen. Komende week worden ze op hun plaats gelegd, en over ruim een jaar, na afloop van de Floriade, worden ze weer teruggenomen. De platen zijn ook nog eens gemaakt van hergebruikte bouwmaterialen: hoe circulair wil je het hebben?

Als de platen gelegd zijn, kan het terrein verder worden ingericht met paden en een heuvel en wordt het gras ingezaaid. Aan het paviljoen wordt ondertussen buiten het Floriadeterrein gewerkt. Aan het begin van 2022 gaan we daar óp het terrein mee aan de slag.

Kavel 014 overgedragen

Een formeel maar zeer belangrijk moment: op 17 augustus is de kavel waar Shades of Nature op gebouwd gaat worden overgedragen aan de Almeerse Wolunie.

Dat betekent dat we aan de slag kunnen met de voorbereidende werkzaamheden. Het paviljoen moet stevig staan, dus worden er betonplaten als fundering neergelegd. Na de overdracht zijn meteen paaltjes de grond ingezet om aan te geven waar die precies moeten komen.

De komende maand worden dan de platen gelegd en vervolgens de paden uitgezet en aangebracht.

Werk aan de wanden

Ondertussen wordt in de Schaapskooi gewerkt aan de vilten wanden en gaan planten het water in om volgend jaar april kleur te kunnen geven aan de glazen pottenwand.

De vilten wand bestaat uit smalle en brede banen. De smalle zijn inmiddels af – nu gaan we verder met de brede.

Mede mogelijk gemaakt door…

Stad&Natuur Almere
Provincie Flevoland
Cultuurfonds Almere
Natuur & Milieufederatie Flevoland
Prins Bernhard Cultuurfonds

Deel deze pagina met je volgers!