Ledenbetrokkenheid

Vooraf

Afgelopen zomer 2017 is door 30 leden de eerste enquête van de vereniging ingevuld. Het bestuur was nieuwsgierig naar ondermeer de motivatie van het lidmaatschap en het waarom van het deelnemen aan de activiteiten van de Wolunie. Overwegend wordt aangegeven dat gezelligheid, meer kennis over wol, mooie producten met elkaar maken aantrekkelijk is voor leden. Alle activiteiten worden gewaardeerd en mogen niet verdwijnen. Naar aanleiding van de discussie over een voorgestelde contributie-verhoging in de ALV van oktober, hebben de leden het bestuur gevraagd om komend jaar initiatieven te ontplooien om de leden meer te betrekken bij de Almeerse Wolunie. Daarnaast is het verzoek gedaan om vaker op de hoogte gehouden te worden van alle activiteiten. Deze notitie gaat in op initiatieven die het bestuur voor 2017 inzet om betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen.

Activiteiten

De eerste drie jaar van de vereniging heeft de vereniging een behoorlijke bijdrage zowel voor ondersteuning van diverse activiteiten en financiële bijdrage van Stad & Natuur ontvangen. Na deze startfase heeft Stad & Natuur deze inzet voor een deel afgebouwd en de jaarlijkse financiële bijdrage gemaximeerd. Het is nu aan de leden om op eigen kracht onze vereniging verder te ontwikkelen en bekendheid van de Wolunie te vergroten. Naast de contributie zijn meer inkomsten van de Wolwinkel noodzakelijk. Dit wordt bereikt door wol en wolproducten te verkopen. Dit is uitbestede productie (zoals gekaarde wol, brei- en borduurwol en vachten) of eigen productie.

 Zelfdagen

Op deze dagen kunnen leden in de Wolfabriek terecht voor advies, eigen werkstukken maken of produceren voor de vereniging. Er zijn meerdere zelfdagen per maand, zie hiervoor de agenda op de website.

Aanmelden: via Pleio

 Leden voor Leden Workshops

Na de succesvolle eerste workshops gegeven door leden voor leden zullen komend jaar nieuwe workshops voor leden worden geïntroduceerd. Deze workshops zijn al gepland: uitleg verfketels, wandeling stadsakker en vilten krukhoes.

Prijs:           het benodigde materiaal, workshop is gratis voor leden

Aanmelden: via Pleio

 Workshop voor Designproduct

De workshop voor het gekozen designproduct van het jaar is toegankelijk voor leden tegen gereduceerde prijs en voor niet-leden voor de normale prijs.

In 2018 is gekozen voor de ketting. Op 24 juni is een dagworkshop onder leiding van de Wolmeester en de kunstenares.

Bij een groot aantal deelnemers wordt deze workshop voor een tweede maal aangeboden. Deelnemers dienen voldoende ervaring te hebben met vilten.

Prijs 2018:   € 15,00 leden, inclusief materiaal

Aanmelden: via Pleio

 

Workshops Nieuwe Leden

Nieuwe leden worden drie beginnersworkshops aangeboden. 1. Selecteren en Wassen, 2. Kaarden, 3. Vilten en Kleuren. Deze workshops worden door de Wolmeester verzorgd. Bij voldoende deelnemers wordt een tweede serie workshops gepland.

Prijs:           inclusief lidmaatschap voor nieuwe leden

Aanmelden: via Pleio

Markten en Beurzen

Regelmatig is de Almeerse Wolunie te vinden op een beurs, markt of tentoonstelling. Er wordt voorlichting en/of demonstraties gegeven. Regelmatig wordt een oproep gedaan aan leden om de Almeerse Wolunie te vertegenwoordigen.

Aanmelden: bij de in de oproep vermelde persoon.

 

Jaarlijks terugkerende Activiteiten

Er zijn vaste momenten waar de leden elkaar kunnen ontmoeten zoals de nieuwjaarsborrel, de Open Dag. En zijn ook evenementen waar de Wolunie zich presenteert op de locatie van de Schaapskooi of op de Kemphaan zoals de “Oogst uit het bos”.

 

Contact