Conclusie identiteitsonderzoek Almere

Algemeen

Oppervlakkig. Deze term is het meest gekozen als algemene mening om Almere en haar inwoners te omschrijven. Op de tweede plek kwam doorzettend en op de derde plek creatief. Ik ben toch blij dat de meeste reacties positief waren. Het stigma van een onderontwikkelde slaapstad is wellicht weggeëbd.

Wat heel sterk naar voren kwam was het feit dat Almere multicultureel is. Iedereen benoemde dit feit en ook hoe belangrijk men dit vindt in het leven. Door de grote migratiestromen uit binnen- en buitenland naar Almere is het hier een mooie mengelmoes van mensen en culturen die elkaar de ruimte geven om zichzelf te zijn. Wij respecteren onze buren en mede-inwoners. De acceptatie is erg groot in Almere.

Water

Er is niet bepaald veel aandacht en liefde voor het water in Almere. Ruim 55% van de ondervraagden doet niks met het water in Almere, het overige deel huurt wel eens een bootje, zeilt of kanoot maar het is geen groot onderdeel van hun leven. Dit komt grotendeels omdat het water er simpelweg gewoon is. Hoewel het voor sommigen de reden is om naar Almere te komen, is de generatie die hier is opgegroeid er niet zo mee bezig. Ja, ze kunnen midden in de stad zwemmen in het Weerwater maar er wordt niet beseft hoe bijzonder dit is.

Ook het schaatsen in de winter en de stad ontdekken vanaf het ijs wordt als vanzelfsprekend gezien.

Almere is in haar ruimtelijke ordening en infrastructuur een bijzondere stad maar dit wordt door het gros van de inwoners niet beseft. Nico (een van de eerste inwoners en dokter van Almere) zei al snel in zijn interview dat Almere gemiddeld is. Hij kan weleens gelijk hebben. Er steekt niets boven het maaiveld uit.

Religie

Religieus Almere? Hoewel het niet in één adem gezegd wordt is religie zeker aanwezig in Almere maar het heeft geen boventoon. Er zijn verschillende religieuze gebouwen verspreid door de stad en op de Evenaar in Almere Buiten is er zelfs een reli-boulevard, hoewel niet iedereen dit weet. Almere staat niet synoniem voor religie.

Pioniers

De pioniersgedachte is er niet meer. De term wordt nog veel gebruikt binnen de politiek omdat het gewoon lekker bekt voor buitenstaanders en bedrijven, maar zoals Nico al zei, Almere is gemiddeld, de mensen willen hier gewoon leven, wel met rust, ruimte en respect, de nieuwe 3 R’en.

Onderbelicht

Armoede is een groot onderbelicht thema in Almere. Almere is een grote stad en daar komen ook de grootstedelijke problemen bij kijken waarvan de ondervraagden armoede een belangrijk thema vinden.

Naast armoede is ook cultuur onderbelicht. Er is nog steeds niet veel te doen en te ervaren, vooral in de verschillende stadsdelen is er weinig tot geen cultuur. Buurthuizen en jongerencentra zijn bijna allemaal verdwenen en er ontstaan weinig spontane activiteiten omdat die ook niet gevoed worden vanuit de gemeente en er geen intrinsieke motivatie is bij de buurtbewoners. Almere heeft ook geen rafelrand.

Taal

Almere heeft een eigen taal, nou ja, dialect dan. Voor de Almeerders zelf is deze niet zo makkelijk te ontdekken, het is tenslotte hun eigen manier van praten, maar niet Almeerders horen een duidelijk dialect. Sommige beweren dat er veel straattaal in Almere ontstaan is en via de jeugd naar de Randstad verspreid.

Symboliek/iconen

Hoewel ik in de titel van mijn onderzoek het woord Ally heb gebruikt weet het overgrote deel van de ondervraagden ook zonder dat wat dat is. Het woord Ally is zo eigen gemaakt door de inwoners dat vrijwel niemand gek van dit woord opkijkt. Ontstaan vanuit de jongerencultuur in het begin van 2000 is het nu een woord dat iedereen kent en gebruikt als synoniem voor Almere en zelfs symbool staat voor Almere.

Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat water niet een grote rol speelt in het leven van veel Almeerders maar het Weerwater wordt dan wel weer vaak genoemd als een symbool voor Almere.

Kleur

Van 45% van de ondervraagde is groen de lievelingskleur, deze vraag werd gesteld om de visserstrui misschien een andere kleur te geven dan het traditionele donkerblauw.

Almere is voor 30% bedekt met groen (planten en bomen). Er zijn onderzoeken dat de leefomgeving van invloed is op de voorkeur die men heeft voor bepaalde aspecten in een mensenleven. Een favoriete kleur hebben kan nu ook één van deze aspecten zijn.

Dieren

Stadsecoloog Ton Eggenhuizen schreef onlangs een boek over de Knobbelzwaan en hoe deze misschien levend erfgoed van Almere is. Ik was benieuwd of het Almeerders was opgevallen dat deze zwaan altijd en overal in Almere te bewonderen is. Niet dus, pas na het attenderen hierop viel het mensen op.

Ondervraagden hun lievelingsdieren zijn; honden, katten, olifanten, vlinders, vogels en apen. De zwaan werd één keer genoemd.

Eindwoord

Als ik als conclusie van mijn onderzoek Almere vier termen mag geven die haar identiteit samenvatten zijn dat: trots, creatief, divers en respectvol. Wat duidelijk naar voren komt is de liefde voor de stad en haar mensen. Je kan dus wel stellen dat Almeerders een liefdevol volk zijn, misschien gemiddeld en modaal maar zeker naar de toekomst gericht om van Almere iets eigens te maken.

Kasper Jongejan

Deel deze pagina met je volgers!
Vorige artikel

Almeerse Visserstrui op de Floriade