Ledenbetrokkenheid

Vooraf

Afgelopen zomer 2017 is door 30 leden de eerste enquête van de vereniging ingevuld. Het bestuur was nieuwsgierig naar ondermeer de motivatie van het lidmaatschap en het waarom van het deelnemen aan de activiteiten van de Wolunie. Overwegend wordt aangegeven dat gezelligheid, meer kennis over wol, mooie producten met elkaar maken aantrekkelijk is voor leden. Alle activiteiten worden gewaardeerd en mogen niet verdwijnen. Naar aanleiding van de discussie over een voorgestelde contributie-verhoging in de ALV van oktober, hebben de leden het bestuur gevraagd om komend jaar initiatieven te ontplooien om de leden meer te betrekken bij de Almeerse Wolunie. Daarnaast is het verzoek gedaan om vaker op de hoogte gehouden te worden van alle activiteiten. Deze notitie gaat in op initiatieven die het bestuur voor 2017 inzet om betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen.

Activiteiten

De eerste drie jaar van de vereniging heeft de vereniging een behoorlijke bijdrage zowel voor ondersteuning van diverse activiteiten en financiële bijdrage van Stad & Natuur ontvangen. Na deze startfase heeft Stad & Natuur deze inzet voor een deel afgebouwd en de jaarlijkse financiële bijdrage gemaximeerd. Het is nu aan de leden om op eigen kracht onze vereniging verder te ontwikkelen en bekendheid van de Wolunie te vergroten. Naast de contributie zijn meer inkomsten van de Wolwinkel noodzakelijk. Dit wordt bereikt door wol en wolproducten te verkopen. Dit is uitbestede productie (zoals gekaarde wol, brei- en borduurwol en vachten) of eigen productie.

 Productie

  1. Productiedagen zijn in de jaarplanning opgenomen (zie de website). Leden kunnen producten voor de verkoop maken zoals: gekaarde wol, wol kleuren, designproduct van het jaar, spinnen (er wordt aangegeven waar behoefte aan is)

Aanmelden: via Pleio

  1. Winterproductiedagen

Drie maanden van het jaar is de schaapskooi in verband met het verblijf van de schapen gesloten. Het is dan niet mogelijk om de Wolfabriek te benutten.

Er worden productiedagen thuis of op de Steiger georganiseerd door enthousiaste leden. Er wordt wol gekaard, gekleurd eventueel gesponnen en andere werkzaamheden waar behoefte aan is.

Aanmelden: via Pleio

  1. Zelfdagen

Op deze dagen kunnen leden in de Wolfabriek terecht voor advies, eigen werkstukken maken of produceren voor de vereniging. Er zijn meerdere zelfdagen per maand, zie hiervoor de agenda op de website.

Aanmelden: via Pleio

 Leden voor Leden Workshops

Na de succesvolle eerste workshops gegeven door leden voor leden zullen komend jaar nieuwe workshops voor leden worden geïntroduceerd. Deze workshops zijn al gepland: vogelvoederbol, leerlooien, verven blenden met twee kleuren, etui maken met twee kleuren en kussenhoes vilten.

Prijs:           het benodigde materiaal, workshop is gratis voor leden

Aanmelden: via Pleio

 Workshop voor Designproduct

De workshop voor het gekozen designproduct van het jaar is toegankelijk voor leden tegen gereduceerde prijs en voor niet-leden voor de normale prijs.

In 2017 is gekozen voor het lichtsnoer. Op 11 juni is een dag workshop onder leiding van de Wolmeester en de kunstenares Marian Kastelein.

Bij een groot aantal deelnemers wordt deze workshop voor een tweede maal aangeboden. Deelnemers dienen voldoende ervaring te hebben met vilten.

Prijs 2017:   € 40,00 leden, inclusief materiaal

Leden kunnen een tweede lichtsnoer voor de Wolwinkel maken

Aanmelden: via Pleio

Verdiepingsworkshops

Deze workshops zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Dit zijn workshops waar gevorderde technieken worden gedoceerd, bijvoorbeeld vachtvilten.

Prijs:           workshop vachtvilten, 1 dag met minimum 6 deelnemers:

leden € 75,00, niet-leden € 95,00. (Voor andere workshops wordt prijs bepaald)

Aanmelden: via Pleio

Workshops Nieuwe Leden

Nieuwe leden worden drie beginnersworkshops aangeboden. 1. Selecteren en Wassen, 2. Kaarden, 3. Vilten en Kleuren. Deze workshops worden door de Wolmeester verzorgd. Bij voldoende deelnemers wordt een tweede serie workshops gepland.

Prijs:           inclusief lidmaatschap voor nieuwe leden

Aanmelden: via Pleio

Markten en Beurzen

Regelmatig is de Almeerse Wolunie te vinden op een beurs, markt of tentoonstelling. Er wordt voorlichting en/of demonstraties gegeven. Regelmatig wordt een oproep gedaan aan leden om de Almeerse Wolunie te vertegenwoordigen.

Aanmelden: bij de in de oproep vermelde persoon.

Excursie

Er wordt minimaal eenmaal per jaar een excursie georganiseerd naar bijvoorbeeld de dag van de Wol, een speciale tentoonstelling of een bezoek aan een interessante Wolmarkt.

Aanmelden: via Pleio

Jaarlijks terugkerende Activiteiten

Er zijn vaste momenten waar de leden elkaar kunnen ontmoeten zoals de nieuwjaarsborrel, de Open Dag in Januari. En zijn ook evenementen waar de Wolunie zich presenteert op de locatie van de Schaapskooi of op de Kemphaan zoals de “Oogst uit het bos”.

 Registratie van Activiteiten

De bijdrage van de leden aan productie voor de Wolwinkel wordt bijgehouden ondermeer om de leden tijdens de ALV van mei 2017 te rapporteren over de voortgang van de leden-betrokkenheid. Dit betreft productie tijdens:

  • winter- en productiedagen
  • spingroep
  • organiseren en geven van leden voor leden workshop
  • Almeerse Wolunie vertegenwoordigen op een markt/ beurs/ tentoonstelling/ open dag etc. de Almeerse Wolunie

 Communicatie

Om deze veranderingen zoveel mogelijk aan al onze leden kenbaar te maken zal naast het toesturen van de nieuwsbrief en de publicaties op Facebook regelmatig een extra mailbericht uitgestuurd worden om de aandacht te vestigen op nieuwe activiteiten op korte termijn.

Contact