Donateurschap

Naast het lidmaatschap kent de Almeerse Wolunie ook het donateurschap voor particulieren of bedrijven. Voor een geringe bijdrage ondersteunt u het werk van de Almeerse Wolunie en is er jaarlijks een inspiratiebijeenkomst voor u als donateur. Het donateurschap bedraagt € 25,- per jaar.

Wilt u ook donateur worden van de Almeerse Wolunie, dan kunt u € 25,- overmaken op rekeningnummer NL98RABO0151532176 t.n.v. Vereniging Almeerse Wolunie o.v.v. “donateurschap AWU 2021”. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Contact